Våre prosjekter

 • Torgalmenningen 13

  Torgalmenningen 13

 • Oleana Hotell

  Oleana Hotell

 • Møllendalsveien 68

  Møllendalsveien 68

 • Nore Neset

  Nore Neset

 • Løvåshagen

  Løvåshagen

 • Horisont

  Horisont

 • Damsgård brygge

  Damsgård brygge

 • Bjerknes Park

  Bjerknes Park

 • Sparebanken Vest

  Sparebanken Vest

 • Teknoholmen

  Teknoholmen

 • Storhilderen

  Storhilderen

 • Rinddalen

  Rinddalen

 • Krohnehagen

  Krohnehagen

 • Damsgårdslunden

  Damsgårdslunden

Vi har stor fokus på å utføre våre prosjekter med god kvalitet og rettidig levert iht. avtalt fremdriftsplan.

Vi har utført Passivhus som utviklingsprosjekt i samarbeid med Sintef, UIB og husbanken.

Det er et prosjekt med 80 leiligheter hvor 40 leiligheter er av type “passivhus” og resten som “lavenergihus”. (mindre enn 0,60). Passivhus = lavere boutgifter, 85% reduksjon av energiforbruk til oppvarming i forhold til normale boliger.